Rapporter

 Agroväst Skörde och proteinhaltsmätning i vall - jämförelse mellan olika tekniker

Agroväst Surgörning av flytgödsel och biogödsel

Agroväst Uppstart av Erfa-grupper grovfoder

Biogas Skaraborg slutrapport 2014

Distriktsveterinärerna Framgångsrikare djurhälsorådgivning i mjölkkobesättningar

Hushållningssällskapet Nyanlända som arbetskraft inom lantbruket

Hushållningssällskapet Samensilering majs och foderbeta

SLU Aluminiumburkar i ensilage - problem för korna och lantbrukarna

SLU Fett proteinkvoten i mjölk vid första provmjölkningen efter kalvningen - möjligt redskap för att förutspå kons kommande laktation?

SLU Foderutnyttjande av rörsvingel hos nötkreatur med baggar som modelldjur

SLU Förbättras unga förmedlingskalvars hälsa av extra tillskott av A,D och E vitamin?

SLU Gårdsanpassad värmebehandling av åkerböna och ärt till kalvar

SLU Gårdsanpassad värmebehandling av åkerböna och ärt

SLU MIneralbalanser vid användning av stor andel närproducerat foder till mjölkkor

SLU Optimerad kombination av vallbaljväxtensilage och andra närproducerande proteinfodermedel

SLU Utvärdering av grödkalibreringarna i AgriNIR-instrumentetv åkerböna och ärt

SLU Skördetidpunktens inverkan i andra skörd på fodervärdet hos rörsvingel och timotej till nötkreatur med baggar som modelldjur

Uddetorp England 2015

Utsikt Affärsutveckling Hållbara kvinnliga ledare

Växa Bättre kalvhälsa med enkel rådgivning och ritningsgranskning

Växa Framgångsrikare djurhälsorådgivning i mjölkkobesättningar